Volg ons op Facebook

Basisschool d'n Hazennest ligt in het midden van de wijk Quirijnstok, het meest oostelijke gedeelte van Tilburg-Noord. De school is mooi en ruim gelegen in de woonwijk en wordt grotendeels omgeven door een vrij toegankelijk speelterrein. Hieromheen staan hekjes, die bij het kleuterspeelterrein zo gevormd zijn, dat de kleuters niet zomaar de straat op kunnen lopen tijdens het spel. De peuterspeelzaal heeft een eigen speelterrein, afgezet met hekwerk en haagjes.

In de formulering van onze visie kwamen drie begrippen sterk naar voren:Het zijn de aandachtsgebieden, die een centrale plaats innemen in ons onderwijs en de omgang met elkaar. De drie begrippen beginnen met de letter z de letter die ook centraal staat in de naam van onze school d’n Hazennest.
De vertrouwde figuren van jongen en meisje vinden opnieuw hun plek. De situering en grootte symboliseren groei: met vier jaar komen de kinderen op onze school en gedurende acht jaar ontwikkelen ze zich, waarna ze uitstromen naar vormen van vervolgonderwijs. De cirkel geeft een beslotenheid aan, een veilig leer-en leefklimaat met zorg en aandacht voor het individuele kind. We doen een groeiend beroep op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van ieder kind. Door een veilig schoolklimaat na te streven en accent te leggen op individuele succeservaringen vergroten we het zelfvertrouwen van het kind.

Onze school is een Tangentschool.


Tangent, palet van basisscholen en peuterspeelzalen, is een stichting voor primair onderwijs. Onder Tangent ressorteren 16 basisscholen en 3 peuterspeelzalen in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout, Goirle en Gilze-Rijen.
Tangent draagt met ongeveer 500 leerkrachten zorg voor onderwijs aan ongeveer 5000 basisschoolleerlingen en 120 peuters.

Onze school vindt het belangrijk om het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Samen met andere scholen uit de regio, maakt onze school onderdeel uit van de stichting Tangent.
Tangent is een stichting van basisscholen en peuterspeelzalen,  die de ontwikkeling van jonge kinderen wil bevorderen.

Bezoekers

vandaag 3

week 40

maand 441

totaal 64305